People at the Department of Theatre Studies

Doctoral students

Mgr. Jiřina Hofmanová

Ve své disertační práci se hodlá věnovat inscenování her A. P. Čechova v období normalizace. Ráda by se zároveň soustředila na sledování vývoje režijního stylu.

Celá svá vysokoškolská studia strávila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla a spolu se Sdruženými uměnovědnými studii a ukončila jej prací Avantgardní režiséři ve velkém divadle aneb Komediální tvorba Jindřicha Honzla a Emila Františka Buriana v Brně 1929 – 32. V magisterském stupni už pokračovala pouze v divadelním oboru a současný titul získala za práci Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v 2. polovině 20. a na začátku 21. století.

Mezi roky 2013 – 2015 působila jako výkonná redaktorka platformy RozRazil online. V roce 2016 spolu s Ilonou Horváthovou založila katederní internetový časopis Kritické theatrum (www.krith.phil.muni.cz) a působí zde na stejné pozici. Prošla také několika festivalovými redakcemi, z nichž některé vedla (SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015, OST-RA-VAR 2017).

E-mail: jirina.hofmanova@mail.muni.cz

Mgr. Aleš Kolařík

Ve své disertační práci se věnuje dramatické tvorbě Františka Langera. Zabývá se především československým divadlem 1. poloviny 20. století se zaměřením na specifika a vývoj dramatiky ve sledovaném období.

Je absolventem oboru Teorie a dejiny divadla na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářský titul zde získal v roce 2016 (Povaha komiky a humoru tzv. forbín J. Wericha a M. Horníčka ve vybraných inscenacích divadla ABC). Navazující magisterské studium završil v roce 2019 obhajobou diplomové práce Dramatický styl Viktora Dyka na českých jevištích (Případ Zmoudření Dona Quijota).

E-mail: 428273@mail.muni.cz

MgA. Jakub Liška

Jakub Liška focuses at sociology of theatre and theatre dramaturgy.

In 2016, he defended a bachelor theses Evropa v Slovansko-germánské lékařské tragické frašce [Europe in Slavic-german medical tragical farce] and dramaturgy of the performance Macbeth...kroky...ostří (scény z tragédie Williama Shakespeara) [Macbeth...steps...blades (scenes from William Shakespear's tragedy)] at Janáček academy of arts in Brno. In 2018, he defended a master theses Pokusy o scénickou báseň – hledání českého básnického divadla [Attempts on poem of stage – searching of Czech poetical theatre] and dramaturgy of the perfomance Mechanický pomeranč [A Clockwork Orange].

2020–2021, he spent a half of the year as doctoral researcher on Justus-Liebig University in Gießen at Institut for applied theatre science.

He is an editor of CEDIT theater journal for context and overlaps of Centre of experimental theater. In 2021, he and his collegues, Barbora Liška and Petr Kubala, were awarded for their work by Theatre news award

He and Barbora Liška organise interdisciplinary research fellowship CEDIT_observer. 

He is a performer in MASOBETON performance group.

E-mail: jakubliska@mail.muni.cz

MgA. Mgr. Kateřina Šalounová

She received a Master´s Degree in the Theory and History of Theatre and Culture Management at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno and she also finished the studies at the Department of Dance pedagogy at The Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno. She is currently a doctoral student at the Department of Theatre Studies and works also as a dance teacher at a primary art school in Brno. As part of her dissertation, she focuses on the history of ballet and dance in Brno.

E-mail: katerina.salounova@mail.muni.cz

Mgr. Mgr. Klára Škrobánková

Studuje v doktorském studiu na Katedře divadelních studií FF MU, kde se zabývá zejména starším německojazyčným divadlem na českém území. Ve své disertační práci se věnuje divadelní kultuře Slezska v 17. a 18. století. Na KDS FF MU vystudovala bakalářský i magisterský program „Teorie a dějiny divadla“. Ve své bakalářské práci nazvané „Autorská libreta Jána Cikkera“ se zabývala teorií libretizace na příkladu rozsáhlého díla slovenského skladatele a libretisty Jána Cikkera. V lednu 2016 obhájila diplomovou práci „Carl Joseph Schwertberger a jeho působení v českých zemích“, ve které je popisován a rekonstruován život kočovné komediantské trupy v druhé polovině osmnáctého století. V současné době dokončuje magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, ve své diplomové práci postihuje vývoj divadelní kultury v Anglii po zavření divadel v roce 1642.

V rámci svého studia absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Universität Wien. V roce 2015 se zúčastnila Letní školy antického dramatu v řeckém Lavriu a Epidauru pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. S příspěvky o československé opeře či divadle 17. století vystoupila na mezinárodních i tuzemských konferencích. Je členkou British Shakespeare Association. Od roku 2014 režijně spolupracuje s divadelním spolkem The Gypsywood Players působícím při Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.

E-mail: klara.skrobankova@mail.muni.cz

Mgr. Tereza Teerink Turzíková

Tereza Teerink Turzíková graduated from Theater Studies and Theory of Interactive Media at the Faculty of Arts at Masaryk University. Her bachelor‘s thesis was on the topic of Applied Rhizomatics: D’epog and the Limits of Theater Apparatus (2019) and her master‘s thesis focused on Performance and Posthumanism: Searching for New Modes of Life in Art (2021).

In her dissertation research, she explores performance art of the last decades in Czechia from the perspective of feminism and queer studies. She is a theater lecturer in HaDivadlo (Brno) and an author of articles on theater and art.

E-mail: turzikova.tereza@gmail.com

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info