People at the Department of Theatre Studies

Doctoral students

Mgr. Jiřina Hofmanová

Ve své disertační práci se hodlá věnovat inscenování her A. P. Čechova v období normalizace. Ráda by se zároveň soustředila na sledování vývoje režijního stylu.

Celá svá vysokoškolská studia strávila na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V bakalářském stupni absolvovala Teorii a dějiny divadla a spolu se Sdruženými uměnovědnými studii a ukončila jej prací Avantgardní režiséři ve velkém divadle aneb Komediální tvorba Jindřicha Honzla a Emila Františka Buriana v Brně 1929 – 32. V magisterském stupni už pokračovala pouze v divadelním oboru a současný titul získala za práci Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové v 2. polovině 20. a na začátku 21. století.

Mezi roky 2013 – 2015 působila jako výkonná redaktorka platformy RozRazil online. V roce 2016 spolu s Ilonou Horváthovou založila katederní internetový časopis Kritické theatrum (www.krith.phil.muni.cz) a působí zde na stejné pozici. Prošla také několika festivalovými redakcemi, z nichž některé vedla (SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2015, OST-RA-VAR 2017).

E-mail: jirina.hofmanova@mail.muni.cz

Mgr. Aleš Kolařík

No description

Ve své disertační práci se věnuje dramatické tvorbě Františka Langera. Zabývá se především československým divadlem 1. poloviny 20. století se zaměřením na specifika a vývoj dramatiky ve sledovaném období.

Je absolventem oboru Teorie a dejiny divadla na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářský titul zde získal v roce 2016 (Povaha komiky a humoru tzv. forbín J. Wericha a M. Horníčka ve vybraných inscenacích divadla ABC). Navazující magisterské studium završil v roce 2019 obhajobou diplomové práce Dramatický styl Viktora Dyka na českých jevištích (Případ Zmoudření Dona Quijota).

E-mail: 428273@mail.muni.cz

MgA. Jakub Liška

No description

Jakub Liška focuses at sociology of theatre and theatre dramaturgy.

In 2016, he defended a bachelor theses Evropa v Slovansko-germánské lékařské tragické frašce [Europe in Slavic-german medical tragical farce] and dramaturgy of the performance Macbeth...kroky...ostří (scény z tragédie Williama Shakespeara) [Macbeth...steps...blades (scenes from William Shakespear's tragedy)] at Janáček academy of arts in Brno. In 2018, he defended a master theses Pokusy o scénickou báseň – hledání českého básnického divadla [Attempts on poem of stage – searching of Czech poetical theatre] and dramaturgy of the perfomance Mechanický pomeranč [A Clockwork Orange].

2020–2021, he spent a half of the year as doctoral researcher on Justus-Liebig University in Gießen at Institut for applied theatre science.

He is an editor of CEDIT theater journal for context and overlaps of Centre of experimental theater. In 2021, he and his collegues, Barbora Liška and Petr Kubala, were awarded for their work by Theatre news award

He and Barbora Liška organise interdisciplinary research fellowship CEDIT_observer. 

He is a performer in MASOBETON performance group.

E-mail: jakubliska@mail.muni.cz

Mgr. Klára Melišíková

Klára Melišíková has been a student of the Faculty of Arts at Masaryk University since the beginning of her higher education studies. For her bachelor's degree, she studied Theatre Theory and History and completed with a thesis on the Psychosomatic Movement Method of Eva Kröschlová as a preparation for artistic performance. She then pursued a master's degree in Theatre Studies, which she completed with a thesis on the Body as an Input Medium into the Structure of Theatre Performance, Performative acts and Event: The problematics of the Autopoietic Feedback Loop, Energy, Rhythm and Meaning within Theatrical (non)structures.

In her doctoral studies at Masaryk University, Klára continues to explore the creation, transmission, and reception of meaning and its manifestations within the body of actors and recipients.

Her interest in movement and the body is theoretical but also closely related to her practical activities. She has been professionally involved in dancing since childhood and currently works with the media agency Kontrast on running a dance group, Dance Fusion, where she works as a trainer and choreographer. As an active dancer, she focuses on Contemporary dance and modern dance styles such as Dancehall and Female choreography.

E-mail: klara.melisikova@gmail.com

MgA. Eliška Raiterová

No description

Eliška Raiterová graduated in Theory and Criticism at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. She completed her Bachelor's degree in 2018 with the thesis Corrida de toros: Game, Sport, Ritual or Theatre? and her Master's degree in 2021 with the thesis Gob Squad: Heroes of Our Time. She has long been interested in interdisciplinary overlaps from theatre studies, especially to cultural studies, anthropology, religious studies or psychology. She is continuing her PhD studies at Masaryk University with her research The Spectator Experience in the Context of Creative Strategies of Spectator-oriented Performances. She spent a semester of her master's studies at the Institute for Applied Theatre Science at Justus-Liebig-Universität in Giessen, Germany, and during her PhD studies she completed a research internship in Finland at the Theatre Faculty of Uniarts Helsinki. At DAMU, she was the editor-in-chief of Hybris magazine from 2018-2020. She has published in Svět a divadlo (World and Theatre Magazine), Deník N and Divadelní noviny (Theatre Newspaper), and works as editor of Theatralia Journal. She is also dedicated to her own work, especially within the theatre group Akolektiv Helmut.

E-mail: eliska.raiterova@mail.muni.cz

MgA. Mgr. Kateřina Šalounová

No description

She received a Master´s Degree in the Theory and History of Theatre and Culture Management at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno and she also finished the studies at the Department of Dance pedagogy at The Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno. She is currently a doctoral student at the Department of Theatre Studies and works also as a dance teacher at a primary art school in Brno. As part of her dissertation, she focuses on the history of ballet and dance in Brno.

E-mail: katerina.salounova@mail.muni.cz

Mgr. Mgr. Klára Škrobánková

Studuje v doktorském studiu na Katedře divadelních studií FF MU, kde se zabývá zejména starším německojazyčným divadlem na českém území. Ve své disertační práci se věnuje divadelní kultuře Slezska v 17. a 18. století. Na KDS FF MU vystudovala bakalářský i magisterský program „Teorie a dějiny divadla“. Ve své bakalářské práci nazvané „Autorská libreta Jána Cikkera“ se zabývala teorií libretizace na příkladu rozsáhlého díla slovenského skladatele a libretisty Jána Cikkera. V lednu 2016 obhájila diplomovou práci „Carl Joseph Schwertberger a jeho působení v českých zemích“, ve které je popisován a rekonstruován život kočovné komediantské trupy v druhé polovině osmnáctého století. V současné době dokončuje magisterské studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU, ve své diplomové práci postihuje vývoj divadelní kultury v Anglii po zavření divadel v roce 1642.

V rámci svého studia absolvovala jednosemestrální studijní pobyt na Universität Wien. V roce 2015 se zúčastnila Letní školy antického dramatu v řeckém Lavriu a Epidauru pořádané organizací European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama. S příspěvky o československé opeře či divadle 17. století vystoupila na mezinárodních i tuzemských konferencích. Je členkou British Shakespeare Association. Od roku 2014 režijně spolupracuje s divadelním spolkem The Gypsywood Players působícím při Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.

E-mail: klara.skrobankova@mail.muni.cz

Mgr. Tereza Teerink Turzíková

No description

Tereza Teerink Turzíková graduated from Theater Studies and Theory of Interactive Media at the Faculty of Arts at Masaryk University. Her bachelor‘s thesis was on the topic of Applied Rhizomatics: D’epog and the Limits of Theater Apparatus (2019) and her master‘s thesis focused on Performance and Posthumanism: Searching for New Modes of Life in Art (2021).

In her dissertation research, she explores performance art of the last decades in Czechia from the perspective of feminism and queer studies. She is a theater lecturer in HaDivadlo (Brno) and an author of articles on theater and art.

E-mail: turzikova.tereza@gmail.com

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info